L'empresa

Fundada l’any 1999 a Barcelona per un grup de professionals amb una àmplia experiència en la gestió de grans projectes d’infraestructures i edificació, PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT és una societat independent, propietat dels professionals que la lideren, que ha desenvolupat una àmplia experiència en gestió de projectes complexos, grans operacions d’infraestructures i serveis de facility management.

La nostra missió és aportar valor a la gestió dels projectes dels nostres clients mitjançant el treball de professionals amb gran preparació i experiència, formant equips multidisciplinars amb dedicació plena al projecte, assumint els interessos del client i assegurant la integració amb la seva estructura organitzativa.

Assumim el principi d’oferir en tot moment el millor consell (best advice policy) per a diagnosticar conjuntament amb el nostre client les necessitats organitzatives i de recursos que assegurin el millor resultat en la gestió del seu projecte.

Catàleg Corporatiu

ESPECIALITZACIÓ

PROJECTS, que ha desenvolupat més de 350 projectes d’infraestructures i edificació des de la seva creació, es posiciona com a empresa de serveis especialitzada en dos àmbits molt interrelacionats:

  • Project Management de projectes complexos i grans operacions.
  • Facility Management o gestió integral d’actius físics.

En tots dos casos l’èxit en la gestió es basa en l’aplicació d’efectives tècniques de gestió -procediments àgils i software ad hoc- per part d’equips d’alt rendiment.

COMPROMÍS

El nostre compromís envers els nostres clients és en tot moment:

  • Diagnosticar conjuntament amb el client les necessitats organitzatives i de recursos idònies per al desenvolupament del projecte, oferint en tot moment el millor consell (best advice policy)
  • Assumir completament els interessos del client, xifrant-los en objectius de cost, termini i qualitat.
  • Posar a disposició del projecte els millors professionals per garantir l’acompliment d’objectius i la millor gestió dels seus riscos.
  • Integrar-se totalment a l’estructura i equip del client, formant un únic equip de gestió.
  • Actuar en tot moment amb ètica i honestedat professional.

GRUP PROJECTS

Empresa matriu del grup, està present en el mercat de manera directa i a través de la seva filial especialitzada GESCONRED.

Creada l’any 1999, especialitzada en projectes d’implantació i manteniment de xarxes de serveis (utilities) i obres d’urbanització.