Enginyeria i serveis tècnics

PROJECTS disposa d’un equip tècnic qualificat, experimentat i multidisciplinari plenament capacitat per al disseny i direcció tècnica d’obres d’infraestructures i edificació.

 • Estudis previs, avantprojectes i projectes constructius d’obra civil.
 • Direcció d’obra d’infraestructures i edificació (DO)
 • Direcció d’execució d’obres d’edificació (DEO)
 • Projecte i direcció d’obres de deconstrucció i remediació del sòl
 • Assistència tècnica de control i vigilància
 • Coordinació seguretat i salut i mediambiental
 • Projectes as-built
 • Auditoria tècnica de projectes i obres
 • Projectes de serveis afectats per obres d’infraestructura i edificació
 • Plans d’inspecció i diagnosi d’estructures.
 • Diagnosi i gestió de la retirada d’amiant
 • Gestió i direcció d’implantació de xarxes de serveis
 • Digitalització d’infraestructures. Gestió i direcció tècnica de la implantació de noves tecnologies en edificació i infraestructures