Consultoria

D’una forma natural, més de 20 anys dedicats al PM i FM han generat un planter d’experts que permeten donar servei en aquest àmbit amb plena garantia. Aquesta experiència ens capacita per a aportar valor als nostres clients en àmbits tan diversos com la sostenibilitat, la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes o la implantació de noves tecnologies.

  • Due diligence tècnica d’operacions immobiliàries
  • Estratègia i gestió de contractació d’obres i serveis
  • Consultoria tècnica i mediambiental especialitzades
  • Auditories  energètiques i de sostenibilitat
  • Consultoria BIM
  • Informes SPO (Second Party Opinion) per al finançament verd de projectes
  • Due diligence tècnica per al finançament de projectes i empreses. Monitorització
  • Estructuració de projectes PPP (amb participació públic-privada)
  • Estudi i formalització d’Iniciatives Privades de concessions