Facility Management

La visió de PROJECTS en relació al FM és la d’actuar com a prolongació de l’estructura organitzativa de la propietat donant suport en la gestió i operació dels seus actius físics, posant a disposició el know-how, metodologia i tecnologies de la informació aplicades a la gestió.
Tot això amb total independència dels proveïdors de serveis amb què interactua proactivament, fent possible un procés de millora contínua, i permetent al client concentrar-se en el seu core business.

 • Direcció i gestió del manteniment i dels serveis associats a l’operació d’edificis
 • Fit-out d’oficines: planificació d’espais, projectes d’implantació, gestió d’equipament i trasllats
 • Plans de manteniment preventiu, definició de l’estructura de l’inventari d’actius
 • Plans de reposició, cicle de vida d’actius.
 • Plans de renovació tecnològica i reenginyeria d’instal·lacions i sistemes
 • Estratègia de contractació de serveis i gestió de processos de licitació
 • Disseny i implantació de procediments operatius, KPIs de gestió i quadre de comandament
 • Implantació i integració d’eines de suport al FM: GMAO, BMS, EMS, BIM, GIS,…
 • Aplicacions IoT en la gestió d’actius immobiliaris: gestió d’aforaments, seguretat,…
 • Posada en servei, commissioning d’edificis i infraestructures
 • Property management: administració i gestió tècnica de conservació, manteniment i atenció a incidències d’actius immobiliaris en arrendamen