Project Management

PROJECTS posa al servei dels seus clients l’experiència, metodologia i recursos més adients per a assegurar el més eficient control i gestió dels projectes, així com l’obtenció dels millors resultats tècnics i econòmics en la gestió de totes les fases del projecte. Des de la selecció d’emplaçament i la determinació de programa per orientar el disseny fins a la contractació i gestió de la construcció pròpiament dita.

Amb total identificació amb el interessos dels nostres clients, l’objectiu dels nostres equips no és altra que el d’aportar-los valor amb la nostra gestió.

 • Gestió integral de projectes i obres, Project Management.
 • Gestió de grans operacions, Project Management Office (PMO).
 • Construction management d’obres d’infraestructura i edificació.
 • Project monitoring d’execució d’obres per a propietats o entitats financeres.
 • Gestió de projectes amb participació públic-privada (PPP).
 • Gestió de projectes amb metodologia BIM, BIM management.
 • Avaluació prèvia, seguiment i control de costos de construcció, Quantity Surveying.
 • Planificació, programació i control d’operacions, Program management.
 • Disseny i implantació de sistemes d’informació, gestió documental i reporting.
 • Gestió de llicències, permisos i autoritzacions.
 • Gestió del procés de licitació (redacció de plecs, anàlisi i valoració, proposta de contractació).