CORE BUSINESS: PROJECT MANAGEMENT + FACILITY MANAGEMENT

PROJECTS neix i creix com empresa especialitzada en aquestes dues disciplines que cobreixen tot el cicle de vida dels actius.

Més de 20 anys prestant un ampli ventall de serveis associats a tota la cadena de valor de la creació i explotació dels actius, satisfent la demanda de serveis tècnics i de gestió que el mercat requereix en els sectors immobiliari i de la construcció, donen com a resultat un bagatge molt ampli de coneixements i un gran nombre d’experts, abastant des de la concepció del projecte fins l’operació i manteniment.

Això ens ha portat a organitzar els nostres serveis al voltant de quatre grans pilars.

Project management

PROJECTS posa al servei dels seus clients l’experiència, metodologia i recursos més adients per a assegurar el més eficient control i gestió dels projectes, així com l’obtenció dels millors resultats tècnics i econòmics en la gestió de totes les fases del projecte. Des de la selecció d’emplaçament i la determinació de programa per orientar el disseny fins a la contractació i gestió de la construcció pròpiament dita.

Amb total identificació amb el interessos dels nostres clients, l’objectiu dels nostres equips no és altra que el d’aportar-los valor amb la nostra gestió.

Facility management

La visió de PROJECTS en relació al FM és la d’actuar com a prolongació de l’estructura organitzativa de la propietat donant suport en la gestió i operació dels seus actius físics, posant a disposició el know-how, metodologia i tecnologies de la informació aplicades a la gestió.
Tot això amb total independència dels proveïdors de serveis amb què interactua proactivament, fent possible un procés de millora contínua, i permetent al client concentrar-se en el seu core business.

Enginyeria i serveis tècnics

PROJECTS disposa d’un equip tècnic qualificat, experimentat i multidisciplinari plenament capacitat per al disseny i direcció tècnica d’obres d’infraestructures i edificació.

Consultoria

D’una forma natural, més de 20 anys dedicats al PM i FM han generat un planter d’experts que permeten donar servei en aquest àmbit amb plena garantia. Aquesta experiència ens capacita per a aportar valor als nostres clients en àmbits tan diversos com la sostenibilitat, la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes o la implantació de noves tecnologies.