Desenvolupament urbanístic Sant Cugat Oest. Sector Volpelleres

Localització

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Client

Junta de Compensació de l'àrea de Sant Cugat Oest

Inversió

58 M €

Servei

Project Management

Període

Finalitzat

Urbanització del sector residencial amb capacitat per 3.300 vivendes al sector Volpelleres de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La superfície urbanitzada total d’aquestes actuacions ha estat de 120 ha, de les quals 177.000m2 s’han destinat a vials i aparcaments i 336.000m2 a parcs i zones verdes.

Entre d’altres cal destacar la construcció de:

  • 2 viaductes de 200m de longitud: amb 8 vans de 25m de llum cadascun.
  • Viaducte d’estructura mixta de 100 m de longitud i 40m de llum lliure màxima sobre l’autopista A-7 i la B-30 (sobre un total de 12 carrils en servei)
  • Dos túnels urbans de 275m de longitud per al desdoblament de 2 a 4 carrils de la Ronda Nord de Sant Cugat, coberts mitjançant dos ulls de 9,25m lliures cadascun.
  • Pas superior sobre la futura línia de l’AVE amb bigues de 42m
  • 2 passos inferiors clavats sota les vies de FGC, de 24 i 10 metres d’amplada lliure
  • 2 passos superiors sobre ferrocarrils de la Generalitat de la línia Barcelona – Sabadell
  • Viaducte sobre la Riera de Volpelleres Oest, de 60 m de llum.

L’actuació es va completar amb la construcció dels serveis de clavegueram, la xarxa d’aigües residuals, la distribució d’aigua potable, el subministrament i distribució d’energia elèctrica, la xarxa de telecomunicacions i enllumenat públic, pavimentació i mobiliari urbà, així com arbrat, xarxa de reg i jardineria.