BEST – Barcelona South Europe Terminal

Localització

El Prat de Llobregat (Barcelona)

Client

Terminal Catalunya SAU (Grup Hutchison Port Holdings)

Inversió

Inversió total: 500 M €. Inversió Obra Civil: 122,5 M € Inversió Edificis: 24,3 M €

Servei

Direcció d'obra, Project Management, disseny i redacció projecte constructiu

Període

2011-2015

Construcció de la nova terminal de contenidors BEST al Port de Barcelona per a Terminal Catalunya SAU (Grup Hutchison Port Holdings).

Fase 1: Durant la primera fase de les obres de la terminal es van dur a terme tasques de Construction Management, incloent el paper de “Engineer” en terminologia FIDIC, Aquesta fase s’estén en una superfície de 60 ha, amb 1 km de zona de maniobra i equipament de moll per a 8 grues STS per a vaixells Super Post-Panamax. Inclou també la terminal ferroviària, de 8 vies d’ample mixte i 750m de longitud operativa, la zona de control d’accessos, i 18 blocs d’apilament automatitzat equipades amb un total de 36 grues atuomatitzades d’alta velocitat, amb les seves corresponents zones de transferència i vials. Comprèn els carrils, elements d’ancoratge i tota la infraestructura de les bigues de suport, incloent els fonaments a base de pilons de les grues mencionades. Quant als serveis, s’inclouen subestacions de 25 kV i xarxa de subministrament elèctric intern a 15 kV, xarxes de serveis, enllumenat i drenatge.

Les tasques desenvolupades abasten també el Project Management de la construcció de 5 edificis dins la terminal, destinats a taller de manteniment d’equips, edifici tècnic, nau d’inspecció de contenidors, aparcament i la nova seu corporativa de la companyia.

Fase 1b: Disseny i redacció dels projectes constructius per a l’ampliació de 20 ha de la Terminal, i les tasques de Construction Management, incloent el paper de “Engineer” en terminologia FIDIC. Es defineixen i supervisen les obres necessàries per a la construcció i equipament de 560m de zona de maniobra de moll, 9 blocs d’apilament automatitzat amb les zones de transferència i vials associats, ampliació de zona d’emmagatzematge davant de la terminal ferroviària (Over Flow Area), en uns 12.500 m2, i la construcció d’una nova subestació principal d’entrada a 25 kV, i l’ampliació i reorganització dels anells de distribució interiors a 15 kV per a una major operativitat i seguretat. També s’inclouen els fonaments, bigues carrileres i equipament per a totes les grues.

La terminal s’ha deixat plenament operativa i preparada per a una futura ampliació fins a assolir un total de 40 blocs d’apilament.