Autovia Reus – Alcover

Localització

Reus (Tarragona)

Client

Reus Alcover Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA

Inversió

41,4 M €

Servei

Direcció d'Obra

Període

Finalitzat

Obres promogudes per la Generalitat de Catalunya en règim de concessió consistents en el desdoblament de la carretera C-14 entre el final de la variant de Reus i la connexió amb la carretera C-37 a Alcover. La nova via està formada per dues calçades, cadascuna de les quals compta amb dos carrils de circulació de 3,50 metres d’amplada, vorals exteriors de 2,50 metres i vorals interiors d’1,50 metres.
Inclou quatre nous enllaços, així com tres ponts, dos passos superiors i dos d’inferiors i una passarel·la per a vianants. Les obres s’han executat en dos trams:

  • Un primer tram de 5 km des de la variant de Reus fins a la riera de la Selva. Aquest tram s’ha realitzat en el desdoblament i millora del traçat. S’han format tres enllaços: Enllaç Reus Nord nou tronc i calçades laterals d’accés a les benzineres, ferrovellers i altres industries i masies; Enllaç Selva del Camp – Constantí dos nous ponts sota la rotonda preexistent i l’enllaç de l’Albiol – Polígon Silva encreuament amb la TV-7223 amb un pas superior de 33 metres que connecta Villalonga del Camp amb el polígon industrial la Drecera i la nova autovia, també s’han construït dues rotondes a banda i banda del tronc per una millor ordenació del trànsit i la connexió amb el polígon de la Drecera per sobre de la riera de la Selva.
  • Un segon tram de 5 km entre la riera de la Selva i l’enllaç amb la carretera C-37, a Alcover. Aquest tram s’ha apartat de l’antiga C-14 i s’ha construït una autovia que discorre paral·lela a la via del tren. S’ha realitzat un nou enllaç amb la carretera TV-7222, amb dos ramals, una nova rotonda, un nou pas per sota la via del tren, també cal destacar un viaducte de 45 metres sobre el riu Glorieta, a Alcover.