Establiments de Salut a la Regió d’Ayacucho

Localització

Huanta, Querobamba i Coracora (Ayacucho, Perú)

Client

Programa de Suport a la Reforma del Sector Salut - PARSALUD

Inversió

1,6 M €

Servei

Supervisió de les obres (Direcció d'obra)

Període

Finalitzat (2014)

Obres a executar en tres centres de salut a la Regió d’Ayacucho pel millorament de la seva infraestructura dins del Programa PARSALUD II, finançat pel Banco Interamericano de Desarrollo. El objectiu del programa és incrementar l’oferta de serveis de salut materna infantil i reduir la morbiditat infantil dels nens i nenes menors de 3 anys, de famílies de les 9 regions més pobres del país.

Els tres establiments de salut dins d’aquest projecte són:

– Hospital de Apoyo Huanta
– Centro de Salud Querobamba
– Hospital de Apoyo Coracora